Poznajcie spis treści nowej książki: „Od Narola po Bełz”, która ukaże się za kilka miesięcy:
1. Grzegorz Dominik – Przedmowa
2. Zdzisław Pizun – Wstęp
3. Marek Sioma – Z recenzji
Artykuły naukowe
4. Henryk Gmiterek – Narol Stary alias Hołosznia. O dawnych dziejach wsi Narol (do początków XIX w.)
5. Zdzisław Pizun – Właściciele ziemscy Horyńca w latach 1444–1815
6. Aneta Siemieńska – Pałac w Horyńcu-Zdroju
7. Małgorzata Cichoń – Ikona Matki Bożej Wniebowziętej z Kaplicy na Wodzie w Siedliskach jako udany przykład syntez kulturowych w sztuce ikonograficznej Roztocza w XVIII w.
8. Pati Maczyńska, Grzegorz L. Ciećka – Kryształowe perturbacje. Z dziejów huty szkła hetmana Adama Mikołaja Sieniawskiego w Hucie Starej koło Narola
9. Karolina Jamnicka-Kondej – Karol Jamnicki – nieznany bohater z Lubaczowa
10. Grzegorz Chajko – Wybrane problemy wychowawcze i organizacyjne w szkole ludowej męskiej w Bełzie na początku XX w.
11. Małgorzata Stępniewska – Miasteczko Bełz
12. Oksana Łobko – Historia zamku i pałacu w Tartakowie oraz ich właścicieli
Silva rerum
13. Agnieszka Szykuła-Żygawska – Figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z XVIII i 1. połowy XIX w. w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
14. Jacek Bazak – Przewodnik po grobach powstańców styczniowych na terenie powiatów tomaszowskiego i lubaczowskiego
15. Robert Czyż – Janusz Peter – twórca Muzeum Ziemi Tomaszowskiej
16. Ryszard Gawryś, Bogusław Łyszczarz – Członkowie polskiego podziemia niepodległościowego z Rawy Ruskiej i okolic w latach 1943–1944
17. Jakub Czekaj – Komarów – „pomnik trwalszy od spiżu”
18. Marta Dec – Powiązania rodzinne Sapiehów z Siedlisk, Ponińskich z Horyńca i Andruszewskich z Radruża
19. Katarzyna Tetlak – Sosna Grottgera. Ślad wielkiej miłości Artura Grottgera i Wandy Monné
20. Jarosław Świderek – „Kolano Bugu” – Sokalszczyzna w 70. rocznicę Akcji „H-T”
Waria
21. Gabriela Kołodziej – Narolskie kalendarium kulturalne
22. Dorota Szularz – Rekonstrukcja bitwy pod Narolem – 1672–2021
Historie rodzinne i wspomnienia
23. Maria Osterwa-Czekaj – Paweł Fryderyk Sapieha (1900–1987) – ostatni właściciel Siedlisk
24. Szczepan Gliniak – Zofia i Paweł Mierzwowie z Baszni Dolnej i ich dzieci
25. Jadwiga Turczyńska – Domczykowie z Krynic. Historia rodzinna
26. Sylwia Woś – Z Kresów na Sybir. Wspomnienia Bronisława Wierzbińca
Opracowania literackie
27. Adrianna Płuciennik – Zakochaj się w Roztoczu
28. Agnieszka Sztajer – Z milczenia przestrzeni
29. Pati Maczyńska – Echo dawnych opowieści
Sylwetka
30. Izabela Winiewicz – Marzanna Mucha – artystka z Tomaszowa Lubelskiego
Recenzja książki „Od Narola po Bełz” dr. hab. Marka Siomy, prof. UMCS:
„Seria wydawnicza „Szkice historyczne i literackie” doczekała się tomu trzeciego, co podnoszę z uznaniem. Tym razem jego redaktorzy, pozostając w obszarze południowo-wschodniej Lubelszczyzny, północno-wschodniego Podkarpacia oraz terenów po drugiej stronie współczesnej granicy z Ukrainą, zajęli się obszarem między Narolem i Bełzem. W kilometrach odległość nie jest zbyt duża, bo wynosi zaledwie około siedemdziesięciu, ale, jak się okazało po lekturze nadesłanych tekstów, obszar ten cechuje, rzec można wyjątkowa wręcz przeszłość. Autorzy i Autorki przygotowali: dziewięć artykułów, osiem tekstów zakwalifikowanych jako silva rerum, dwa w dziale varia, cztery to historie rodzinne i wspomnienia, trzy teksty literackie oraz jedna sylwetka. Całość poprzedzają przedmowa i wstęp. W sumie dwadzieścia osiem tekstów zaświadczających o potencjale badawczym tego obszaru i możliwościach redaktorów. Teksty dotyczą w przeważającej większości historii, co uznać trzeba za przechylenie szali na stronę „szkiców historycznych”. Niektóre dotyczą turystyki.
Tytułowa praca jest zbiorem tekstów zredagowanych przez Zdzisława Pizuna, Anetę Siemieńską oraz Ryszarda Gawrysia – osoby znane ze swego zaangażowania w działalność popularyzatorską. Większość z nich została przygotowana starannie pod względem merytorycznym, językowym i edytorskim. Największą trudność (co dość zrozumiałe) stanowiły dla autorów arkany warsztatu naukowego, przede wszystkim historyka, choć nie tylko. Autorzy, których udało się redaktorom pozyskać, poprzez swój wkład twórczy zaświadczają o wartości tej pracy zbiorowej. Nie wszyscy uczynili to na tym samym poziomie merytorycznym, co zrozumiałe, w kontekście braku przygotowania historycznego, ale znakomita większość tekstów, po uwzględnieniu uwag, została opracowana na poziomie publikacyjnym. Do ogólnych walorów książki zaliczam zarówno jej koherentność terytorialną, jak też wartości poznawcze. Niektóre teksty wnoszą wiele ciekawych ustaleń faktograficznych, a nawet interpretacyjnych.
Prawie wszystkie (poza literackimi) poddane zostały recenzji. Zauważone pomyłki i wątpliwości zaznaczyłem w komentarzach i poprawkach w trybie śledź zmiany dla każdego tekstu osobno. Uwagi miały charakter ogólny, szczegółowy bądź też techniczny. Pliki tekstowe stanowią integralną część niniejszej recenzji. Po dokonaniu poprawek przez Autorów i Autorki poprawione teksty otrzymałem do ponownego wglądu. Spis treści został zestawiony w sposób właściwy. Do poszczególnych tekstów (w wersji pierwotnej) zgłosiłem uwagi ogólne oraz szczegółowe, które podałem w plikach WORD”.