Drzeworyt płazowski i kamieniarka bruśnieńska, to dwa najbardziej spektakularne przykłady sztuki ludowej, wyróżniające region lubaczowski nad inne w skali kraju.

Od niedzieli 20 września w Radrużu w budynku muzealnym przy cerkwi św. Paraskewy, dostępna będzie niezwykła wystawa. Można tam podziwiać dzieła stypendysty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Józefa Lewkowicza – kamienne rzeźby i drzeworyty, które są zapowiedzią reaktywacji tych dwóch niezwykłych dziedzin sztuki. Rzeźbiarstwo w kamieniu ma bardzo bogatą historię. Kamieniarze bruśnieńscy przez setki lat rozwijali sztukę kamieniarską i pozostawili po sobie niezwykłe regionalne dziedzictwo. Ich twórczość zdobi większość cmentarzy w regionie, setki kamiennych krzyży i figur przydrożnych są jak znaki rozpoznawcze regionu. Wiele z nich ulega dziś degradacji. Pan Józef Lewkowicz chce odtwarzać zniszczone, czy już nieistniejące figury i krzyże. Efekt można zobaczyć na wystawie.

Drugim elementem wystawy są drzeworyty. Oryginały kolekcji płazowskiej dostępne są tylko w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Dlatego kopie, które wykonał Józef Lewkowicz, dają możliwość zobaczenia na żywo, jak tego typu sztuka wygląda. Ekspozycje uzupełnią nowodruki drzeworytów płazowskich wydane przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie oraz nowodruki z klocków z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Na wernisażu w niedzielne popołudnie pojawiła się duża grupa ludzi zainteresowanych tematem naszej lokalnej sztuki. Prelekcje na temat drzeworytu płazowskiego wygłosiła Pani Beata Skoczeń-Marchewka, etnografka, starszy kustosz w Muzeum Etnograficznym w Krakowie a na temat kamieniarki bruśnieńskiej, kustosz i historyk sztuki Janusz Mazur z Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wydarzenie poprowadził dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie Piotr Zubowski, główny organizator wydarzenia, koordynacją wernisażu zajęła się lokalna animatorka kultury, członkini stowarzyszenia „Tegit et Protegit” Anna Serkis Wojtowicz. Wśród wielu znamienitych gości, artystów i działaczy społecznych, na wernisażu obecny był dyrektor Centrum Kultury w Przemyślu Janusz Czarski i rodzina Kostrzyckich, której przodkowie zajmowali się drzeworytnictwem w Płazowie.

Współorganizatorami wystawy są: Muzeum Kresów w Lubaczowie, Stowarzyszenie Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et Protegit”, a partnerami: Powiat Lubaczowski, Gmina Cieszanów, Gmina Narol, Gmina Horyniec-Zdrój, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, Nadleśnictwo Narol oraz Nadleśnictwo Lubaczów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Rzeszów.

Wystawa będzie do oglądania w Radrużu do 30 listopada 2020 roku. Muzeum przy Cerkwi św. Paraskewy otwarte jest dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 do 17:30
Zapraszamy serdecznie!

Więcej informacji o Józefie Lewkowiczu znajdziecie na jego stronie jozeflewkowicz.eu

Więcej fotografii z wydarzenia autorstwa Alicji Mróz TUTAJ: