Pirografka i Krzyżowiec – książka

PREMIERA JESZCZE W STYCZNIU!!!

Oto kolejna nowela-przewodnik utrzymana w kanonie „Polowania na słońce”. Tym razem autorzy zabierają czytelników i wędrowców na niezwykłą wycieczkę Patrycji i Grzegorza z Horyńca-Zdroju do Dziewięcierza – metafizycznego centrum Roztocza. Każde z nich ma swój cel do realizacji podczas tej trasy, a jaki?
Na rynku wydawniczym jest wiele przewodników po Roztoczu, w tym i Roztoczu Wschodnim. Wyjątkowym, unikalnym wręcz atutem tego właśnie przewodnika jest opis autentycznej wyprawy autorów, a zarazem bohaterów książki jaką odbyli w dniu 10.01.2021 roku – ich przygody, doświadczenia, to, co zdarzyło się na trasie, czas przejścia, itp. Grzegorz jako „tubylec”, a do tego znany regionalista zna wiele historii, związanych z miejscami na ich szlaku, jakich nie znajdzie się w żadnym przewodniku. Patrycja jest turystką, która dopiero odkrywa sekrety Roztocza, przez co jej spojrzenie na artefakty opatrzone „tubylcom” jest świeże, a same punkty na mapie stają się swoistą atrakcją. Autorzy zwracają także uwagę na niesamowite dziedzictwo kulturowe Roztocza, zawarte w jego unikalnej sztuce: kamieniarkę brusnieńską, drzeworyt płazowski i dziewięcierskie garncarstwo.
Dodatkowym walorem tego wydania są drzeworytnicze ilustracje, które powstały z chętnymi do współpracy pasjonatami tej sztuki, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie. Ich ryciny pokazują, że dziewięcierskie miejsca mogą być niezwykłymi inspiracjami dla różnych twórców i pasjonatów.
Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak rozwinie się ta wyprawa do dwóch nieznanych kamiennych krzyży i zapuszczonego cerkwiska, to niech usiądzie wygodnie, przygotuje gorącą herbatę albo grzańca i zatraci się w lekturze. Gwarantujemy, że po przeczytaniu tej opowieści już nic na Roztoczu nie będzie takie samo, a jednym z najbliższych celów wyprawy stanie się Dziewięcierz.
UWAGA! Pozycja kolekcjonerska; całkowity nakład 110 egzemplarzy, w sprzedaży dostępne 70 ręcznie numerowanych sztuk. Książka dostępna za pośrednictwem autorów.
ISBN: 978-83-966015-1-3

Szlak opisany w książce:

1.     
Dolina 3 źródeł. Jest to miejsce zlokalizowane na terenie samego Horyńca-Zdroju przy ulicy Myśliwskiej. Na niewielkim terenie znajdują się tam 4 źródełka, z których 2 są przystosowane do pobierania wody, a jedno jest szczególnie widowiskowym przykładem „gotujących piasków”. Znajduje się tam zadaszone miejsce z ławeczkami do odpoczynku.
2.     
Drewniany krzyż zwany „Męką Pańską”. Do niedawna stał tam stary krzyż, który został odnowiony w 2020 roku. Według relacji było to kolejne odnowienie obiektu, którego historia sięga czasów przedwojennych, a może i starszych?
3.     
Dziewięcierska Promenada. Jest miejsce po dawnej rampie kolejowej. Po jej likwidacji, według relacji niektórych starszych mieszkańców, kostkę z jej rozbiórki wykorzystano do wybrukowania placu przed kaplicą w Nowinach Horynieckich. Wciąż widoczne są dawne lampy oświetleniowe, co nadaje temu miejscu niesamowitej scenerii.
4.     
Kapliczka w lipach na terenie dawnego PGR-u. Kapliczka z figurą Matki Boskiej, niestety, pomimo widocznych ozdób w postaci sztucznych kwiatów, bardzo zaniedbana. Jest to miejsce ucztowania wielbicieli trunków, którzy pozostawiają na miejscu odpady po biesiadach. Tuż obok znajduje się miejsce po PGR-ze, gdzie do niedawna hodowano krowy szkockie, przez turystów często brane za jaki. Obecnie opuszczone.
5.     
Krzyż na łuhu. Łuh czyli Łąki to dawny przysiółek Dziewięcierza, gdzie zamieszkiwało wielu garncarzy. Krzyż z widocznymi uszkodzeniami inskrypcji wykonanymi przez wandali.
6.     
Krzyż Śniegóra. Jest to jeden z wielu bruśnieńskich krzyży przydrożnych z wyraźną inskrypcją i płaskorzeźbą św. Mikołaja.
7.     
Cerkwisko. Najbardziej znane miejsce w Dziewięcierzu, często mylnie określane lokalizacją Moczary. Miejsce po rozebranej w okresie wczesnego PRL-u cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Zachowane jest malownicze, kamienne ogrodzenie z dwiema bramami i wnękami oraz podpiwniczenie cerkwi. Tuż za głównym punktem cerkwiska znajdują się ruiny plebani, a obok nich jest jedyna w swoim rodzaju kapliczka z basenem. Jej patronami byli święci Piotr i Paweł, a w późniejszym okresie św. Cyryl i Metody.
8.     
Krzyż Czobita. Bardzo trudny do odnalezienia ze względu na swoją lokalizację krzyż bruśnieński. Krzyż częściowo uszkodzony, z widoczną choć częściowo obitą inskrypcją.

Poznaj autorów: