Nasze książki

„Od Narola po Bełz. Szkice historyczne i literackie”, redakcja: Zdzisław Pizun, Aneta Siemieńska, Ryszard Gawryś, wydawca: Stowarzyszenie „Tegit et protegit” w Horyńcu-Zdroju”, Horyniec-Zdrój–Lubaczów–Lubycza Królewska–Narol–Tomaszów Lubelski 2022

„Krzyżowe opowieści” – autorzy: Pati Maczyńska i Grzegorz Ciećka

„Z Roztocza na Grzędę Sokalską. Szkice historyczne i literackie”
red. Zdzisław Pizun, Aneta Siemieńska, Ryszard Gawryś, Horyniec-Zdrój–Narol–Lubaczów–Tomaszów Lubelski 2021.
Przedmowa – Zdzisław Pizun
ARTYKUŁY NAUKOWE
1. Agnieszka Szykuła-Żygawska – Aleksander Ligajewski – zamojski budowniczy trzeciej ćwierci XVIII wieku
2. Zdzisław Pizun – Kniaziostwo lubyckie i próba oceny statusu prawnego kniaziów lubyckich
3. Ryszard Gawryś – Właściciele Siedlisk do połowy XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem rodu Fontanów
4. Grzegorz Ciećka – Drzeworyt płazowski dziedzictwem narodowym Polski
5. Małgorzata Cichoń – Z dziejów bazylianów na monastyrskim wzgórzu koło Werchraty
6. Grzegorz Chajko – Zniszczenia wojenne rzymskokatolickich kościołów i obiektów parafialnych w powiatach cieszanowskim, rawskim i sokalskim w latach 1914-1916 w sprawozdaniach miejscowych duszpasterzy
7. Olena Zamoyska – Historia pałacu w Krystynopolu losami jego mieszkańców pisana
8. Aneta Siemieńska – Pałac w Dołhobyczowie
HISTORIE RODZINNE I WSPOMNIENIA
9. Karolina Grodziska – Janina Reichert-Toth i Janusz Peter. Artystyczna przyjaźń, rodzinna zażyłość
10. Piotr Szymon Łoś – Narol i jego dziedzictwo w historii rodziny Łosiów
11. Alina Bosak – Miłość i wakacje w Narolu. Opowieść rodzinna z Narola, Lipska i Jędrzejówki
12. Karol Matuszewski – Z Nowego Brusna do Cieszyna, czyli drogi życiowe rodziny Alfreda Liptaya
13. Jadwiga Turczyńska – Z Podkarpacia, Pragi i Lwowa w okolice Grzędy Sokalskiej i na Roztocze, czyli kręte drogi genealoga
14. Dominika Bojarczuk – Życie i twórczość Kazimierza Zbigniewa Łońskiego
15. Jacek Białek – Bolesław Celiński – mleczarz, społecznik, patriota
16. Renata Krawczyk – Józef i Janusz Niedużakowie z Rudy Żurawieckiej
OPRACOWANIA LITERACKIE
17. Maria Szcześniak – Dołhobyczowskie miniaturki
18. Pati Maczyńska – Na legendarnym szlaku
SILVA RERUM
19. Barbara Waniurska – Zabytki architektury ziemi narolskiej
20. Grzegorz Dominik – Zabunkruj się na Roztoczu
21. Jacek Bazak – Bruśnieńskie krzyże i figury przydrożne w dziedzictwie kulturowym okolic Narola
22. Katarzyna Tetlak – Cudowne miejsce od wieków zwane Czernewo
23. Anna Tomczyk – Mały krzyż z Wielkiej Wojny
24. Małgorzata Stępniewska – Wycieczka w rejon Sokala
25. Zbigniew Śledź – Chłopak ze Lwowa
26. Jolanta Piotrowska, Pati Maczyńska – Tomaszowscy trynitarze i corpisanti w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
SYLWETKI
27. Anna Serkis-Wojtowicz – Marcin Piotrowski – animator kultury z Gorajca
28. Pati Maczyńska – Józef Lewkowicz – wirtuoz sztuki ludowej Roztocza i ziemi lubaczowskiej
29. Ryszard Gawryś – Bogusław Łyszczarz – leśniczy z Siedlisk

„Kamienne krzyże bruśnieńskie. Unikatowe zjawisko na skalę światową”

Wydawnictwo Stowarzyszenia „Tegit et protegit”

Tekst, fotografiki, skład: Grzegorz Ciećka
Fotografia na stronie tytułowej: Pati Maczyńska

ISBN: 978-83-957609-2-1

Rok publikacji: 2021

OD ZAMOŚCIA PO LWÓW szkice historyczne i literackie red. Zdzisław Pizun Aneta Siemieńska Ryszard Gawryś

SPIS TREŚCI

Kapitan Stanisław Maczek w czasie wojny z bolszewikami w 1920 r. – Ryszard Garwyś Zdzisław Pizun

Pałac w Lubyczy Królewskiej – Aneta Siemieńska

Miasto Potok w staropolskim województwie bełskim – Zdzisław Pizun

Jak Jan Parys z Pacanowa do Siedlisk zawędrował – Ryszard Gawryś

Lwów na wygnaniu albo dźwięki starych skrzypiec. Szkice do historii mojej narolskie rodziny – Janina Szarek – Munzberg

O pewnej rodzinie kniazia lubyckiego – Zbigniew Jacyna – Onyszkiewicz

Odwiedziny – Elżbieta Isakiewicz

Pola skrywające tajemnice z przeszłości – Katarzyna Noworol

Lubycza Królewska w latach przedwojennych – Josyf Korolko

Rodziny Juryniec i Lis z Sołtysów – Wiktor Jatkiewicz

Społeczny awans Galicjanina – Jadwiga Turczyńska

Dworskie opowieści o rodzie Łosiów z Adamowa – Ewa Lisiecka

Opowieść o Józku Kirszu – Zbigniew Śledź

Legendarny kącik – Pati Maczyńska

Roztoczańskie refleksje – Karol Jańczuk

Jestem – Janina Szarek – Munzberg

Moja mapa Roztocza – Małgorzata Cichoń

Listopadowy wypad z historią w tle – Jacek Bazak

Czytelnia Regionalna Książnicy Zamojskiej w Zamościu – Anna Rychter

Daniel Pawłowski – sołtys z Nowosiółek – Zdzisław Pizun

Mirosław Golasiński – malarz z Siedlisk – Ryszard Gawryś

Alicja Mróz – feeryczny fotograf – Pati Maczyńska