19 października 1929 roku ukazał się szósty numer dwutygodnika Ziemia Lubaczowska. Trafiliśmy kilka lat temu na tę gazetę w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i stała się ona inspiracją dla nas do stworzenia nowego lokalnego informatora. Ostatecznie…

Czytaj dalej

Projekt ziemialubaczowska.pl jest realizowany w ramach: Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pozytywnie rozpatrzony przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi…

Czytaj dalej

2/2