Pomimo trudnego czasu pandemii, już wkrótce czytelnicy – pasjonaci historii, Roztocza, Podkarpacia, Lubelszczyzny i dawnego województwa bełskiego będą mogli fizycznie cieszyć się książką „Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie”, wydaną przez Stowarzyszenie Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et protegit” w Horyńcu-Zdroju, a opracowaną przez zespół historyków i pasjonatów historii, skupionych wokół portalu internetowego „Historia Regionu Tomaszów Lubelski-Bełz-Rawa Ruska”, w składzie: Zdzisław Pizun, Aneta Siemieńska i Ryszard Gawryś.

Premiera książki odbędzie się 4 lipca 2020 r. (sobota) o godzinie 17:00 w Centrum Koncertowo-Wystawniczym (dawna cerkiew Ofiarowania Matki Bożej w Świątyni) w Narolu. Podczas eventu należy zachować wszelkie środki ostrożności, związane z epidemią koronawirusa. Organizatorzy zapewnią możliwość zakupu książki bez wchodzenia do obiektu.

Publikacja, formatu B5, w twardej okładce z dość bogatą archiwalną i współczesną ikonografią, liczy 192 strony. Jest to praca zbiorowa, składająca się z tekstów naukowych, historii rodzinnych, wspomnień, opracowań literackich, omówień niedawno wydanych książek i prezentacji osób, związanych z redakcją.
W książce nie żałowano również miejsca na fotografie, tak archiwalne jak i współczesne, i to one, wkomponowane w artykuły publikacji, uzupełniają treści pisane i dodają im atrakcyjności. Większość tekstów jest bardzo osobista, gdyż dotyczy spraw związanych z życiem autorów – ich rodziną, miejscem zamieszkania. Niektóre teksty stanowią miniaturowe publikacje naukowe, inne mają charakter popularnonaukowy, literacki, sprawozdawczy. Szczególne miejsce w książce ma jednak genealogia i w tym zakresie osobiste badania autorów.

Publikacja jest w pewnym sensie przelaniem na papier i rozszerzeniem informacji, zawartych na stronie internetowej „Historia Regionu Tomaszów Lubelski-Bełz-Rawa Ruska”, którą w roku 2014 założyli redaktorzy niniejszej publikacji. Treści, ukazujące się na tej stronie, wspierane są materiałami opracowywanymi przez jej sympatyków i partnerów. Po kilku latach publikowania powstała myśl wydania opracowania zbiorowego, w skład którego weszłyby również utrzymane w „klimacie” historycznym artykuły, nadesłane przez regionalistów i miłośników Roztocza, ziemi lubaczowskiej, Zamojszczyzny czy Lwowszczyzny. Pod względem czasowym teksty obejmują okres od przejęcia ziemi bełskiej przez księcia mazowieckiego Siemowita IV w roku 1388 aż do chwili obecnej. W sumie w książce znalazło się 26 różnorodnych tekstów, napisanych przez 19 autorów z całej Polski.

Publikacja składa się z artykułów naukowych, historii rodzinnych, wspomnień oraz opracowań literackich, dotyczących: Lubelszczyzny, Podkarpacia, Roztocza po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy oraz staropolskiego województwa bełskiego i dawnego województwa lwowskiego. Zamieszczone zostały również prezentacje współpracujących z redakcją osób oraz omówiono niedawno wydane publikacje autorów – partnerów redakcji. Zespół redakcyjny dołożył starań, aby zaprezentowana tematyka była na tyle szeroka, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Redaktorzy starali się nie ingerować w merytoryczną treść artykułów i nie narzucać tematów prezentowanych przez poszczególnych autorów, których teksty są też pewnego rodzaju promocją działalności, prowadzonej przez nich w środowisku lokalnym.
Na publikację składają się: wstęp, cztery artykuły naukowe, dziewięć tekstów dotyczących historii rodzinnych i wspomnień, trzy teksty literackie, trzy umieszczone w silva rerum, trzy w sylwetkach a kolejne trzy w omówieniach prac związanych z regionem „między Zamościem a Lwowem”. Całość wieńczą noty biograficzne autorów/ek, resume w języku angielskim i ukraińskim oraz indeks osobowy.

Szczegółowe informacje na temat książki oraz sposobie jej nabycia w przedsprzedaży znajdują się na związanych z redakcją i wydawnictwem stronach i profilach na Facebooku oraz na stronie internetowej redakcji: www.historiaregionu.org
Aby w przedsprzedaży nabyć książkę należy dokonać przelewu na konto wydawcy (43 zł + 8 zł wysyłka): Stowarzyszenie „Tegit et protegit”, ul. Jana III Sobieskiego 6/5, 37-620 Horyniec-Zdrój, nr konta: 17 9101 1039 2002 2502 2867 0001, tytułem: Od Zamościa po Lwów – … egz. plus wysyłka (jeśli trzeba). Należy również poinformować redakcję na fb lub za pomocą poczty elektronicznej – adres: historiaregionu@onet.pl o szczegółach zamówienia (adres wysyłki lub sposób odbioru, treść dedykacji).

Proszę o zapoznanie się z recenzją naukową książki „Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie”, którą sporządził dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS.

Przedstawiona do recenzji praca zbiorowa pod redakcją miała pierwotny tytuł „Ponad granicami. Historia i kultura”. Po recenzji wydawniczej uległ on modyfikacji do postaci „Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie”. Nowy tytuł zdecydowanie lepiej oddaje treść publikacji, na którą składają się: wstęp, cztery artykuły naukowe, dziewięć tekstów dotyczących historii rodzinnych i wspomnień, trzy teksty literackie, trzy umieszczone w silva rerum, trzy w sylwetkach a kolejne trzy w omówieniach prac związanych z regionem „między Zamościem a Lwowem”. Całość wieńczą noty biograficzne autorów/ek, resume w języku angielskim i ukraińskim oraz indeks osobowy […].
Konstrukcja publikacji oddaje ducha książki, poświęconej w dużej mierze Lubyczy Królewskiej, Narolowi i okolicznym miejscowościom. W założeniu jest pozycją „do czytania” i poznania małej ojczyzny, ale zarazem pracą spełniającą kryteria publikacji popularnonaukowej, której wartość dodaną doceni potencjalny czytelnik.
Do ogólnych walorów książki zaliczam zarówno jej koherentność terytorialną, jak też wartości poznawcze artykułów naukowych. Doskonałym uzupełnieniem są teksty opublikowane w dziale „Historie rodzinne i wspomnienia”, które prezentują osobiste odczucia i przeżycia autorów/ek. Podobnie jak artykuły, zostały one poddane wnikliwej recenzji, ale inaczej, niż w przypadku tych pierwszych, ich przekaz nie zawsze jest obiektywny, a przez to zgodny z aktualnym stanem wiedzy na dany temat. Uznałem, że przywilejem wspominającego/ej jest przedstawienie takiego przekazu, jaki utrwalił się u niego/niej przez dziesięciolecia. Pozostałe teksty zostały również poddane recenzji. W zdecydowanej większości zostały one napisane bez zarzutu. W przypadku tekstów literackich, jakąkolwiek ingerencję (ze zrozumiałych względów) uznałem za niewskazaną i nieuzasadnioną […].
Konkludując stwierdzam, że redaktorom udało się zestawić teksty w taki sposób, że powstała przejrzysta a zarazem spójna struktura, której treść, moim zdaniem, zainteresuje czytelników „od Zamościa po Lwów”.